Práce u nohy

Práce psa u nohy nás provází takřka ve všech odvětvích kynologie. Způsob výcviku pro WT a praxi může být poněkud odlišný než například u klasické sportovní kynologie nebo obedience, která vyžaduje naprostou přesnost a oční kontakt psa.

Na závěrečném vyhlášení Working Testů vždy požádáme rozhodčí, aby zhodnotili zkoušky a řekli pár vět o práci vůdců a psů. Ve valné většině případů uvádí jako slabinu práci psa u nohy. Proto bychom se rádi v tomto díle zaměřili na ovladatelnost psa u nohy.

Jak by tedy měla práce retrievera u nohy vypadat? Pes by si měl hlídat Vaši nohu a přitom sledovat dění kolem sebe.

Chůze u nohy

Učit chodit psa spořádaně u nohy můžete již ve věku kolem 6. měsíce. Pejsek se může v tomto věku naučit netahat na vodítku, spořádaně usednout u nohy a točit se do směru, kterým požadujete. Pokud jste tento věk propásli a potřebujete odnaučit tahat psa na vodítku, je k tomu potřeba obrovská vůle a trpělivost ze strany psovoda. Chůze u nohy musí psa bavit. Chůze by měla být z počátku energická s častým měněním směru, aby pes neměl čas vymýšlet lumpárny. To psa donutí vás neustále sledovat. Když bude pes čuchat nebo předbíhat, pomocí vodítka jej opravíte do správné polohy a změníme směr. Vykonává li pes cvik správně, teprve nyní můžeme vyslovit povel K noze. Psa na sebe z počátku lákáme, abychom byli zajímaví a můžeme mu nabídnou jeho oblíbenou pochoutku, kterou máme nachystanou v ruce.

 Častou chybou je, že vůdce povel neustále opakuje, i když jej pes nevykonává správně( např. když pes předběhne nebo se začuchá, okřiknete ho povelem K noze). Právě proto jej vyslovujte jen ve chvíli, kdy jde pes dle vašich představ. Tak si spojí povel s činností.

 Ze začátku cvičte samostatně na klidném místě bez dalších vzruchů. Podstatné je být striktní i mimo trénink jen když jdete se psem na procházku, jinak by výcvik neměl smysl.

Práce s vodítkem

Ideální vodítko je moxon vodítko nebo klasické vodítko ukončené ouškem o délce 150cm. Délka vodítka nám umožňuje držet ucho v pravé ruce. Levou rukou si můžeme vodítko přidržovat přibližně v polovině, abychom mohli rychle reagovat na potáhnutí psa nebo změnu směru. Nikdy vodítko nenapínáme, ale snažíme na vodítku udržovat oblouk.

 správný úchop vodítka.

– vodítko nesmí být napjaté

Když už pejsek chodí na vodítku a netahá a porozuměl povelu K noze, můžeme jej vzít cvičit do prostředí se vzruchy (další osoby a psi). Zde se určitě každý pejsek bude chovat vzrušeně a jeho ovladatelnost nebude tak dokonalá jako doma. Častým tréninkem mezi skupinou osob a jiných psů se to ale zlepší.

Práce u nohy při aportech – obraty u nohy

Dalším častým problémem je ovladatelnost psa u nohy při práci s aporty. Do této chvíle jsme chůzi u nohy trénovali odděleně. Nyní začneme psa učit otáčet se od aportu a chodit walk-upy. Tato chůze je úzce propojena s nácvikem klidů, o kterém jsme psali v předešlém čísle.

Pro mladého a natěšeného psa je velmi náročné soustředit svou pozornost na něco jiného, než na právě dopadnutý dummy. Pokud nemá váš pes problém s aportováním markingů, můžete začít cvičit otočky a chůzi u nohy při aportování. Z počátku můžete používat krátké moxon vodítko, abyste si mohli psa upravit u nohy dle potřeby. Poproste házeče, aby odhodil aport k markantě nebo v přehledném terénu. Mladému psovi, který se teprve učí klidy můžete říct Sedni – Zůstaň. Po dopadu aportu vydejte povel K noze a udělejte otočku na místě. Pro začátek je dobré otáčet se směrem doprava. Pomožte psovi tím, že se snížíte a potleskáváním rukou a pomocí vodítka mu pomůžete obkroužit se kolem vaši osy. Pokud pes udělal otočku pěkně, ale nesedí rovně na aport, pomožte si úkrokem v před a při zastavení vydejte povel Sedni. Snažte se psa neopravovat u nohy ručně. Většině psů je to velmi nepříjemné a při vysílání můžou před vaší rukou uhýbat. Pokud se pes škube a chce se mermomocí dostat k aportu, buďte nekompromisní a otočku dokončete. Poté celý cvik zopakujte, dokud pes nepochopí, že je pro něj nejvýhodnější vás za jakékoliv okolnosti následovat.  

Při zvládnutí otočky na místě můžeme při dopadu aportu odejít o několik desítek metrů dále. U psů však při tomto cviku brzy vznikne stereotyp. Pes zjistí, že s vůdcem odejde rovným směrem od dummy a při zpětném otočení bude vyslán. Začne tak u nohy při otočce předbíhat a fixovat místo aportu. Snažte se nechodit rovně, ale udělat několik změn směrů se zatavením. Pes tak nebude nikdy vědět, ve kterou chvíli bude vyslán pro dummy a u nohy se zklidní. Rovněž si tak trénuje paměť k aportu (memory) a i vy si procvičujete orientaci v terénu.

Chůze ve walk-upu

Walk-up neboli ploužená leč, je situace, se kterou se na WT můžeme setkat již v nejnižších třídách.

Při prvních nácvicích walk-upu trénujte samostatně se svým psem a házečem. Nechte házeče odejít do vzdálenosti, se kterou nemá pes problém a rozejděte se směrem k házeči (házeč se s vámi rovněž posunuje tak, aby byla vzdálenost stále stejná). Když udělá házeč zvuk/výstřel, zastavte se a psa si posaďte. Teprve po zastavení a posazení psa házeč odhodí dummy. Pokud šel pes slušně, můžete ho pro aport poslat. Pokud vás přeběhl, opravte si ho k noze pomocí vodítka a pro aport si dojděte sami.

Častým problémem je, že pes stále fixuje házeče a očekává odhození aportu. Protože s walk-upem začínáme sami, nikoho dalšího nevyrušíte, když uděláte otočku čelem vzad, což psa donutí vás opět následovat.

Cvičte otočky i ve walk-upu. Budete ideálně potřebovat dva házeče. Jeden stojí vepředu, druhý zůstává za vámi. Po několika krocích dopředu dejte házečovi v zadu znamení, aby vystřelil. Se psem se otočte čelem vzad. Pokud je pes příliš natěšený a sleduje házeče před vámi, použijte ke korekci krátké vodítko, kterým psa upravíte tak, aby se nevzdaloval od nohy. Pomůže vám i včasný povel sedni, který vydejte ideálně ještě před úplným dotočením otočky. Postupně můžete házeče poslat vaši linii, abyste natrénovali i otočky doleva a doprava.

 

Zvládá li pejsek chůzi u nohy ve walk-upu samostatně, můžete ho vzít do skupinky dalších psů.