WT-handling

Handling

handlig nebo-li navádění je vrcholem výcviku retrievera. Je to dovednost, která z retrievra dělá neocenitelného pomocníka při lovu. Při handlingu se nejlépe pozná, jaký je kontakt a důvěra mezi psem a vůdcem. Dobrý handlig potřebujeme k tomu, abychom psa co nejrychleji a nejefektivnější cestou dovedli k aportu, ať už jde o dummy nebo zvěř, který neviděl padnout. Pes se musí spolehnout na nás, že víme, kde aport leží a přesně reagovat na naše pokyny.

Při nácviku se soustředíme na tři základní směry - dopředu a do stran.

Vysílání psa "Dopředu" na blind

Pro povel, kdy vysíláme psa v přímém směru od nás, užívá většina vůdců povel "dopředu" nebo" back". Poprvé jsme povel dopředu /back/ použili při učení memory. Pes sedí u levé nohy vůdce, rukou ukážeme směr, ve kterém leží dummy a s příslušným povelem vyšleme vpřed. V místě, kde dummy leží, pak dáme povel hledej.

Pro začátky nácviku "Blindů" začínáme v prostorách, kam se psem chodíme cvičit pravidelně a pes již místa ke kterým házíme aporty pravidelně zná. Ze začátku může stát u schovaných dummy pomocník, který psa upozorní na místo výstřelem nebo zvukem. Pakliže pes běhá s jistotou ke známým místům i na větší vzdálenost, můžeme využít úplně nového místa, kam pes niky neběhal a prodlužovat vzdálenosti a přidávat překážky a pod.

Vysílání psa, který sedí/stojí čelem k nám

Pro nácvik handlingu je výchozí pozice ta, kdy pes sedí rovně proti vůdci a sleduje jeho pokyny. Do této pozice se pes dostane po zaznění stop hvizdu (viz článek v minulém čísle). Při nácviku můžeme postupovat následovně:

Jdeme spolu se psem, zastavíme a několik metrů před sebe pak odhodíme dummy . Snažíme se využít nějakou vodící linii - cestu, okraj lesa apod.

Otočíme se psem čelem vzad, popojdeme 2-3metry, psa ponecháme na místě a sami postoupíme několik metrů nebo i jen pár kroků před psa. Otočíme se čelem ke psovi.

Nyní jsme ve výchozí pozici pro nácvik.

Píšťalkou a rukou dáme povel "stop", pes nás pozorně sleduje, poté zvedneme ruku nahoru (vzpažíme) a vydáme povel, který budeme používat pro povel dopředu.

V ideálním případě se pes otočí a běží pro dummy.

Pokud je pes nejistý, zmenšíme vzdálenost mezi námi a jím a znovu povel zopakujeme.

Postupně zvětšujeme vzdálenost psa i nás od položených dummy.

Navádění psa do stran

Pro navedení do stran naučíme psa opět nový povel. Nejčastěji užíváme "Tam" nebo "Ower". Při začátcích směrování do stran použijeme opět přehlednou linii, jako je lesní cesta nebo přírodní linie, jako je kraj lesa, či plot.

Pes sedí ve výchozí pozici čelem proti nám. Odhodíme dummy doprava vedle něj. Následuje povel "stop" (píšťalka a ruka), poté zvolna upažíme směrem doprava. Můžeme tímto směrem také ukročit a celým tělem ukázat směr. Stejně postupujeme také při vyslání psa vlevo.

Můžeme hodit několik dummy v jedné linii za sebou (tomuto cviku se říká Filadelfie), dbáme zvláště u mladých psů, aby dummy byly od sebe dostatečně vzdáleny (několik metrů) abychom jsme předešli pokusu o záměnu. Posadíme psa na linii jdoucí s položenými dummy a postupně jej vysíláme ukázáním směru se slovním povelem pro dummy.