Klidy

V předchozích číslech jste se dozvěděli, co jsou to Working testy, jaké disciplíny obsahují a jak je procvičovat, aby byly užitečné jak na závodech, tak i v praxi. Ne vždy jde vše jako po másle a občas se vyskytne problém, se kterým si začínající vůdce neví rady. V následujících dílech si proto vysvětlíme nejčastější potíže při výcviku, které mohou nastat, jak jim přecházet již se štěnětem a jak je řešit když již nastaly.

Klidy a Vyrážení

Aportování je typická dovednost retrievrů a mohlo by se zdát, že nás při této činnosti nečeká žádný problém. Vždyť náš retriever stále něco nosí a když mu hodíme míček, tak pro něj radostně běží. Ale na soutěži, ať jde o WT nebo loveckou zkoušku nás může neklid psa při aportech pořádně potrápit.  Podle zkušebního řádu ...pes klidně sedí u nohy vůdce a na pokyn rozhodčího je vůdcem vyslán pro aport.  Tady narážíme na první a poměrně častý problém.  Pes vyrazí pro aport sám bez povelu vůdce. To je považováno při WT i loveckých zkouškách za vylučující chybu. Naším cílem je klidný retriever, který čeká na povel pro přinesení.

Nejvyšší metou klidů je tzv. leč, kdy pes musí v klidu sedět i několik desítek minut a skupina pomocníků s halekáním pročesává terén, odhazuje aporty a střílí. Na honech se s touto situací setkáváme naprosto běžně. Na soutěžích a loveckých zkouškách musí být pes na volno, v klidu a tiše leč přečkat.

Stane li se vám, že dospělý pes vyrazí pro odhozený marking nebo vyrazí na výstřel, s důrazným povelem Ne se ho pokusíme zastavit. Pokud nereaguje, vyrazíme za ním a dovedeme jej zpět k noze. Vždy mu musíme dát najevo, že udělal něco špatně, proto pouhé sebrání aportu házečem nestačí. S dospělým psem lze klidy procvičovat stejným způsobem jako s mladým psem.

Začínáme s klidy

S nenásilným nácvikem můžeme začít již se štěnětem nebo mladým pejskem. Již v  článku věnovaném markingu a memory jsme psali, jak s nácvikem klidu začínáme.  Krátce si to zopakujeme. 

Kdy s klidy začít? Pokud máme se svým mladým pejskem zvládnutý hravý aport, pejsek s chutí běží pro aport a vrací se k nám zpět, můžeme začít se základy klidů. Obecně se s klidy dá začít kolem pátého, šestého měsíce. V dřívějších měsících je to pro štěně zbytečný dril.

Ke štěněti si můžeme kleknout a rukou ho přidržet za hrudník. Pomocník hodí marking, štěně se pohne směrem dopředu, rukou ho přidržíme, nic neříkáme, chvíli počkáme / stačí několik vteřin/ a když přestane tlak na naši ruku, štěně vyšleme s povelem pro aport.  (foto) Štěně můžeme také přidržet za obojek tak, že vodítko podvlečeme pod obojkem, oba konce vodítka máme v ruce. Při vyslání, pak jeden konec vodítka pustíme a štěně může vyběhnout.  (foto)V této fázi žádný ústní povel pro klid u nohy nepoužíváme. Vše musí probíhat velmi jemně a šetrně. Při přílišném tlaku v tomto období můžeme štěně zmást, a může se bát vyběhnout  v nejhorším případě může přílišným tlakem dojít až ke ztrátě zájmu o aport.  U staršího pejska můžeme použít tzv. krátké vodítko. Výhodou je, že pes má vodítko stále na krku, během výcviku ho nesundáváme. Krátké vodítko používáme ke korekci psa, pokud ho správně používáme, může to být dobrý pomocník při výcviku mladého psa.  (foto)Musíme si jen dát pozor, abychom ho použili opravdu jen k opravě psa, chybou je pokud vodítko držíme stále a napjaté v ruce. Pokud budeme psa pořád za vodítko přidržovat a bude napjaté, pes si zvykne na  stálý tlak na krku a může se stát, že začne dobře rozlišovat, kdy má na krku vodítko a musí být „hodný“  a kdy vodítko nemá a může „zlobit“. Pokud nepoužíváme krátké vodítko, můžeme dát volně kolem krku psa vodítko, oba konce vodítka držíme v ruce.  Ve chvíli, kdy vysíláme pro aport, pustíme jeden konec vodítka a pes je volný.  (foto)

Nácvik klidů pro pokročilejší

Dalším posunem k upevnění klidů je následující cvičení.  Tento cvik může dělat sami, ale ideálně byste měli využít pomoc házeče.

 Psa si posadíme k noze s povelem „sedni-zůstaň.  Při tomto cvičení můžeme výborně využít krátké vodítko, ale nezapomínáme, že nesmí být v ruce napjaté. Pes by si neměl uvědomovat, že má vodítko na krku. Pomocník by ze začátku měl stát několik mětrů od nás a dummy by měl pouštět na zem jen ve vzdálenosti své paže, tak aby se v případě nenadálého vyražení dostal k aportu dříve než pes. Pamatujte, že aport je pro psa odměna, proto nesmíme dopustit, aby se při porušení povelu k aportu dostal. Pozorně sledujeme psa, jak se při odhazování dummy chová. Ve chvíli, kdy vyrazí jej zastavíme buď za krátké vodítko, nebo slovním povelem  „ne“  a opravíme si jej zpátky k noze. Pokud pesnzůstane po odhození  aportu klidně sedět nezapomeňme psa klidným hlasem pochválit, či pohladit. Poprosíme házeče, aby po odhození jednoho, či dvou aportu všechny aporty ze země zvedl.  Pokud je pejsek šikovný a nemá snahu vyrážet, může pomocník postupně odhazovat aporty dále od sebe a kolem nás a sedícího psa.

Dalším krokem je odložení psa. Pokud již náš pejsek odložení zvládá, otočíme se k němu čelem a odstoupíme od něj několik kroků. S pejskem stále udržujeme oční kontakt. Dummy zprvu odhazujeme jen kolem sebe, abychom se k aportu dostali rychleji než odložený pes. Pokud pes z odložení vyběhne, sebereme aport a vrátíme psa zpět na místo odložení. Pokud pěkně sedí, zopakujeme mu povel „Sedni-zůstaň“ a klidným hlasem pochválíme. Aport si opět sebereme my a vrátíme se ke psovi. Pokud pes v klidu sedí, můžeme zkusit odhodit aport na jeho úroveň. Postupně můžeme aporty odhazovat těsně vedle něho a za něj. Pokud pes za aporty otáčí hlavu, je to v pořádku.

Těmito základními cviky se pes učí, že ne každý aport, který dopadne na zem není pro něj. To se nám bude hodit na soutežích nebo při honu. Tam také nemůže vyrazit, kdy ho napadne, musí čekat na náš povel. Postupně zvyšujeme náročnost u tohoto cvičení.  Záleží na tom, jak je pes na aport natěšený. U některého psa stačí zcela klidně, třeba i bez zvuku hodit jeden aport a pes je připravený vyrazit, u jiného psa si můžeme dovolit na začátku i svádivější aport. Časem házíme více aportů, použijeme nejen dummy, ale i  míček, který poskočí a kutálí  se. Nezapomínáme ani na střelbu. Výstřel bývá pro některé psy spouštěčem vyřážení. Proto při nácviku klidů občas i vystřelte, a to i několikrát za sebou.

-Pamatujte, že při tréninku mladého psa přinese vůdce více aportů než pes.

-Pes se nikdy nesmí dostat k aportu, pro který neměl jít.

 -Nácvik klidů můžeme opakovat každý den jen několik minut.

-Pokud vidíte, že je pes neklidný a poskakuje, vyráží při odložení, vrátíme se s nácvikem klidů o krok  zpět.

- Odměnou při dobře splněném cviku je nejenom slovní pochvala, ale občas můžeme za odměnu psa pro odhozený aport poslat. Ale pozor, pokud máme hozeno více aportů, nejdříve posbíráme aporty sami a psa pošleme až pro poslední ležící.  Předejdeme tak možné záměně nebo situaci, že si pes bude chtít z pohozených aportů vybírat sám, který přinese.