prosinec 07, 2017

International Field Trial Pilis (HU)

International Field Trial Pilis (HU)

Rozhodčí: Lydia Goossens (BE) a Herman Jeske (NL)

4. 12. 2017

2. místo, výborná res. CACIT, res. CACT Arapaho Star Lavondyss "Mona"

Velmi dobrá - Arapaho Shelf Lavondyss

5. 12. 2017

Dobrá - Arapaho Shelf Lavondyss

View News Articles

Novinky